FIFA eCUP powered by HYUNDAI | Finále | Skupiny

FIFA eCUP powered by HYUNDAI | Finále | Skupiny

fifa-23

Hraje se

FIFA 23

Platforma

PlayStation PS5

Uzavřený turnaj

Tento turnaj nemá povolené registrace.

1. Obecná pravidla

1.1 Pořadatel

 • Pořadatelem Turnaje je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., technické řešení turnajů poskytuje společnost Boosters s.r.o. a herní portál Grunex.com.

1.2 Způsobilost pro účast v turnaji

 • Turnaje se může zúčastnit pouze hráč s trvalým pobytem na území České republiky a Slovenské republiky.
 • Turnaje se může zúčastnit pouze hráč, který má k dispozici konzoli Playstation 5, hru FIFA 23 ve verzi pro Playstation 5 a službu Playstation+ pro hraní her online.

1.3 Komunikace

 • Jediný oficiální kanál ke komunikaci s adminy je discord.
 • Každý hráč musí být přítomen v chatovací místnosti "fifa-ecup-eleague" na discordu.

1.4 Potvrzení účasti

 • V procesu check-in je hráč povinen potvrdit svou účast a přítomnost v turnaji. Pokud hráč svou účast nepotvrdí, bude systémem turnaje automaticky vyloučen!

1.5 Porušování pravidel turnaje

 • Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat turnaj nebo porušovat jeho pravidla. V takovém případě může být hráč či tým pořadatelem vyloučen z turnaje. Neznalost pravidel se neomlouvá.

2. Hráči

 • Každý hráč je povinen mít správně vyplněné PSN ID ve svém uživatelském profilu pro hru FIFA 23. V opačném případě může nastat vyloučení daného hráče z probíhajícího turnaje.
 • Hráči nesmí hrát s použitím externích aplikací nebo hardwaru, který zasahuje do hry
 • Hráči nesmí používat skripty, které jakkoliv mění nastavení hry, hráčů či mění nastavení vykreslování.
 • Zúčastněný hráč nesmí mít ban od vydavatele hry. V opačném případě pořadatel turnaje nijak nezkoumá důvod banu a automaticky neumožní hráči účast v turnaji. Pořadatel turnaje považuje ban za pravomocný až do jeho vypršení nebo odvolání vydavatelem hry. Pozvaní hráči nesmí mít tento ban k datu konání první kvalifikace turnaje.
 • Hráč smí streamovat svoje POV zápasu z otevřených kvalifikací se 120s (2 min) delayem. Hráč nesmí streamovat skupinovou fázi nebo play-off.
 • Jakmile se hráč nedostaví do 20 minut po oficiálním začátku zápasu, je kontumačně poražen. Pro potvrzení kontumace musíte doložit screenshot s časem, že se soupeř k zápasu nedostavil. Pořízená média nahrajete do zápasu a podáte protest.
 • Pokud do 40 minut po oficiálním zahájení kola nebude nijak reagovat či komunikovat ani jeden z hráčů zápasu, oba hráči budou kontumačně vyřazeni.
 • Každý hráč je povinen pořizovat během série média v podobě screenshotů se stavem zápasu. Manipulace a úprava medií je přísně zakázána. V takovém případě bude hráč/tým vyloučen z turnaje a bude následovat další trest.
 • Hráč je povinen používat v průběhu turnaje pouze jeden herní účet. Administrátor může ve vyjímečných případech udělit výjimku. Administrátor nemůže udělit výjimku v případě, že je jeden z účtů hráče zabanován vydavatelem hry.
 • Protesty se uznávají pouze za předpokladu, že jsou podané do 15 minut od skončení zápasu.

3. Herní fáze turnaje

Online kvalifikace: 23.10. - 13.11.

 • Celkem se uskuteční 4 online kvalifikace.
 • Online kvalifikace probíhají ve formátu klasického single-elimination pavouka, který je vždy losován náhodně turnajovým systémem.
 • Nejlepší čtyři hráči z každé kvalifikace postoupí do uzavřené kvalifikace.
 • Online kvalifikace se hraje v režimu FIFA Ultimate Team (FUT) ve formátu BO2 se sčítáním skóre.


Online uzavřená kvalifikace: 19.11. a 20.11.

 • O postup na finálový LAN event rozhodne jeden zápas v uzavřené kvalifikaci.
 • Uzavřená kvalifikace se hraje v režimu FIFA Ultimate Team (FUT) formátem BO2. Hráči odehrají jeden zápas proti svému soupeři. Zápasy určuje pozice ze které se hráč kvalifikoval a číslo kvalifikace.
 • Vítěz BO2 série postupuje na finálový LAN event.

 

Offline skupinová fáze a play-off: 3.12.

 • Poslední část turnaje se skládá ze skupinové části a následně ze single elimination pavouka. Všechny zápasy se hrají formátem BO2.
 • Do skupinové části postoupí 8 hráčů z uzavřené kvalifikace. Dalších 8 hráčů obdrželo přímou pozvánku od pořadatele.
 • Pozvaní hráči: Emerickson (Sparta Praha), Seron (Sparta Praha), Laky (Viktoria Plzeň), Mariooso (Entropiq), M4tk0 (Entropiq), Saint (Bohemians Praha), K1leris (Cryptova), Mrky (Sampi)
 • Složení skupin pro Hyundai FIFA eCUP ve hře FIFA 23:
  • Skupina A: T9Laky, Totikjepan, Emerickson, Revy
  • Skupina B: Saint, Huhnak, M4tk05, Adulackk
  • Skupina C: Mrky, CptKubajz, K1leris, dalas94
  • Skupina D: Seron, FCMARTIN, MarioOoso, Peposlav
 • Při nerozhodném počtu bodů ve skupině rozhoduje minitabulka zápasů. Nejvyšší prioritu mají body, pak rozdíl skóre, následně nejvyšší počet vstřelených gólů. Pokud stále nelze rozhodnout o umístění hráče, odehraje se doplňující zápas jehož pravidla určí administrátor.
 • V případě, že hráč opustí hru (např.ragequitne) nebo bude z turnaje z jiného důvodu vyloučen a to v jakékoliv části skupinové fáze, budou všechny předchozí i budoucí hráčem hrané zápasy kontumovány poměrem 0:3.
 • Hráči jsou do play-off pavouka nasazeni na základě umístění ve skupinách dle následujícího klíče:
  • Čtvrtfinále 1: Hráč na 1. místě skupiny A proti hráči na 2. místě skupiny D
  • Čtvrtfinále 2: Hráč na 1. místě skupiny B proti hráči na 2. místě skupiny C
  • Čtvrtfinále 3: Hráč na 1. místě skupiny C proti hráči na 2. místě skupiny B
  • Čtvrtfinále 4: Hráč na 1. místě skupiny D proti hráči na 2. místě skupiny A
    
  • Semifinále 1: Vítěz čtvrtfinále 1 proti vítězi čtvrtfinále 2
  • Semifinále 2: Vítěz čtvrtfinále 3 proti vítězi čtvrtfinále 4
    
  • Finále: Vítěz semifinále 1 proti vítězi semifinále 2
  • Zápas o třetí místo: Poražený ze semifinále 1 proti poraženému ze semifinále 2
    
 • V případě, že hráč opustí hru (např. ragequitne) nebo bude z turnaje z jiného důvodu vyloučen, kontumuje se pouze aktuální zápas a dál v pavouku postoupí aktuální soupeř hráče.

4. Nastavení zápasu​

 • Režim FUT má své vlastní přednastavené nastavení.
 • V režimu FUT je zakázano používat hráče na hostování.

4.1 Průběh zápasu

 • Hraje se v režimu FIFA Ultimate Team (FUT).
 • Přidejte si soupeře do svých přátel na PS5 (jeho PSN ID naleznete v jeho profilu)
 • Hru zakládá hráč postavený výše v pavouku.
 • Spusťe hru FIFA 23 ➡ Běžte do záložky "FIFA ULTIMATE TEAM ➡ Zvolte možnost "Přáteláky Online" ➡ Vyber si svého soupeře z friendlistu a pozvi ho do Lobby ➡ Počkejte na připojení soupeře, na PSN si napište do soukromého chatu
 • Dejte READY pro úspěšné zahájení zápasu ➡ Spusťte zápas

4.2 Zápas

 • Pro účast je nutné vlastnit PS Plus předplacenou službu, jinak není možné využívat multiplayer.
 • Před startem zápasu jsou obě strany povinné zkontrolovat nastavení lobby.
 • Startem zápasu souhlasí obě strany s nastavením a dále není možné se odvolávat na špatné nastavení zápasu.
 • V režimu FUT je zakázano používat hráče na hostování.
 • Z BO2 zápasů v kvalifikaci musí vzejít vítěz. V případě, že hráči nehrají v tzv. “verified” módu, založí hráči při nerozhodném stavu nový zápas, kde hrají prvních 35 minut klasickým stylem, po 20. minutách hrají na zlatý gól, vítězem zápasu tedy bude hráč, který vstřelí branku jako první.

4.3 Problém se spojením

Pokud nastane problém se spojením a oba hráči prokáží, že mají správný NAT type, bude o postupujícím muset rozhodovat náhodný los, který uskuteční pořadatelem pověřený administrátor turnaje. Proti takto náhodnému losu se není možné odvolat a je to jediný možný způsob určený vítěze. Je také běžnou praxí v případě řešení tohoto problému.

5. Výhry

 • 1. místo: 40 000 Kč
 • 2. místo: 15 000 Kč
 • 3. místo: 5 000 Kč

6. Etický kodex

 • Každý z hráčů je povinen dodržovat pravidla uvedena níže.
 • Hráč je povinen dbát na dodržování obecných zásad etiky, slušného chování a fair-play.
 • Hráč je povinen vyvarovat se jakékoliv veřejné komunikaci a vyjadřování, které by mohlo poškodit dobré jméno turnaje jej prezentovat v očích veřejnosti v negativním světle.
 • Hráč je povinen přistupovat k turnaji a jednotlivým zápasům vážně a v každém zápase vyvinout maximální úsilí pro dosažení nejlepšího možného výsledku a umístění. Předčasné odcházení od herního místa, odpojování se ze zápasů, vzdávání zápasů v soupeřův prospěch či záměrná nečinnost nebo vstřelení vlastních golů je přísně zakázáno.
 • Hráč se nesmí účastnit žádného turnaje pod vlivem alkoholu či jakýchkoliv návykových nebo nepovolených podpůrných látek.

7. Závěrečná ustanovení

 • Pořadatel si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu pravidel, herního systému nebo časů v průběhu kteréhokoliv turnaje.
 • Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoliv akci bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její pravidla. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na stránce. Změna pravidel akce nezakládá nárok účastníka na náhradu jeho nákladů vynaložených účastí na akci. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod akce, nebude moci akci pokračovat podle plánu, vyhrazuje si pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto akci.
 • Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti sankcí (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za případné tiskové chyby.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kontrolovat dodržování všech podmínek pro účast v akci a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit účastníka z akce.

8. Osobní údaje 

Společnost CZECH NEWS CENTER a.s. bude zpracovávat osobní údaje hráčů Turnaje v souladu s Informací o zpracování osobních údajů.  

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí či nejasností v pravidlech nás kontaktujte na těchto emailech: nicolas.heller@grunex.com a peter.supak@grunex.com