Ligová pravidla Sazka eLEAGUE Dota 2

Pravidla Sazka eLEAGUE Dota 2 powered by iSport.cz

Tato pravidla (dále jen „pravidla“) upravují pořádání herní série Sazka eLEAGUE Dota 2 powered by iSport.cz a podmínky pro účast v ní. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Předmětem Sazka eLEAGUE Dota 2 powered by iSport.cz je týmové hraní hry Dota 2
 • Pořadatelem Sazka eLEAGUE Dota 2 powered by iSport.cz (dále jen „liga“) je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., IČ: 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen „pořadatel“), technické řešení ligy poskytuje společnost Boosters s.r.o., zejm. prostřednictvím herního portálu Grunex.com (dále také „administrátor“). Pořadatel může pověřit administrátora dalšími činnostmi při pořádání ligy, v případech, kdy tato pravidla stanoví oprávnění administrátora platí, byl k jeho výkonu pořadatelem pověřen.
 • Týmy musí pro účast v lize splňovat následující podmínky:
  • musí být právnickou osobou (s.r.o, a.s., z.s. atd.) se sídlem na území České nebo Slovenské republiky.
  • všichni hráči týmu musí administrátorovi poskytnout údaje o svých Steam ID, které používají nebo používali v posledních 6 měsících a označit pod kterým Steam ID se budou účastnit ligy. Seznam svých Steam ID musí aktualizovat bez zbytečného odkladu v případě, kdy si zřídí na platformě Steam nové ID. Toto Steam ID nelze bez souhlasu administrátora měnit.
  • jmenovat odpovědnou osobu pro účely komunikace s pořadatelem ligy (dále též „odpovědná osoba“)
  • musí dodat název a logo týmu ke schválení pořadatelem nejpozději do startu základní části prvního splitu, kterého se tým účastní.
  • musí o účasti v lize uzavřít smlouvu s pořadatelem

SLOT

 • „Slot“ znamená pořadatelem udělené oprávnění týmu na účast v lize.
  • Slot je přenositelný za následujících podmínek:Organizace, která má zájem svůj slot přenést jiné organizaci musí v Sazka eLEAGUE odehrát minimálně jeden split.
  • Slot lze přenést pouze v přestupovém období.
  • Přenos slotu musí vždy schválit pořadatel.
  • Pořadatel určí za jakých podmínek může být slot přenesen.
  • Žádost o přenos slotu musí písemně podat obě zainteresované organizace pořadateli ligy na email eleague@cncenter.cz.
 • Slot může být udělen pouze právnickým osobám.
 • Jedné právnické osobě (jednomu týmu) může být udělen pouze jeden slot.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv slot týmu odebrat.

HARMONOGRAM

 • Liga je rozdělena na dva „splity“
 • Split je období, ve kterém pravidelně probíhají soutěžní zápasy dle uveřejněného rozpisu na webové stránce ligy.
 • První split („jarní split“) se odehrává od 11.4.2020 do 28.6.2020
 • První split sestává ze:
  • Základní části, která probíhá od 11.4.2020 do 31.5.2020
  • Online play-off, které probíhá ve dnech 13.6.2020 a 14.6.2020
  • Promotion/Relegetion fáze, která probíhá dne 28.6.2020
 • Druhý split („podzimní split“) se odehrává od 22.8.2020 do 25.10.2020
 • Druhý split sestává ze:
  • Základní části, která probíhá od 22.8.2020 do 3.10.2020
  • Offline play-off, které probíhá od 15.10.2020 do 18.10.2020
  • Promotion/Relegation fáze, která probíhá ve dnech 24.10.2020 a 25.10.2020

Uvedená data platí pro splity pořádané v roce 2020, pro další ročníky ligy určí data jejich konání pořadatel a publikuje je na webové stránce ligy.

FORMÁT

 • Základní části prvního i druhého splitu se zúčastní 8 týmů.
 • Do základní části prvého splitu konaného v rámci prvého ročníku ligy se 8 týmů kvalifikuje do ligy prostřednictvím kvalifikačního turnaje Sazka eLEAGUE Dota 2 powered by iSport.cz.
 • Do základní části každého dalšího splitu v rámci ligy se kvalifikuje šest nejúspěšnějších týmů z předchozího splitu (tj. buď z prvního splitu v rámci příslušného roku nebo z druhého splitu v rámci předcházejícího roku) a dále dva nejúspěšnější týmy ze zápasů Promotion/Relegations fáze předchozího splitu, která se odehraje podle pravidel a podmínek stanovených pořadatelem. Dva nejméně úspěšné týmy příslušného splitu se účastní jeho Promotion/Relegation fáze.
 • V základní části prvního i druhého splitu se týmy utkají jedenkrát každý s každým. Každý tým tedy odehraje 7 zápasů v základní části splitu.
 • V rámci každého zápasu základní části splitu se odehraje vždy jedna mapa formátem BO1. Tým obdrží za vítězství v zápase dva body do tabulky.
 • V případě, že po základní části mají dva nebo více týmů stejný počet bodů v tabulce ligy, rozhodnou o umístění v tabulce tato kritéria, a to v uvedeném pořadí:
  • Výsledek vzájemného zápasu
  • Rozhodující zápas, který se uskuteční podle pravidel a podmínek stanovených pořadatelem.
 • Do online play-off v prvním splitu a offline play-off ve druhém splitu postoupí vždy 6 nejlepších týmů dle umístění v tabulce na konci základní části.
 • Týmy na 7. a 8. místě tabulky se po konci základní části každého splitu zúčastní Promotion/Relegation zápasů.
 • Týmy jsou do online play-off a offline play-off vždy nasazeny dle následujícího klíče:
  • Týmy na 1. a 2. místě tabulky po základní části jsou nasazeny do semifinále.
  • Týmy na 3. až 6. místě jsou nasazeny do zápasů čtvrtfinále dle následujícího klíče:
   • První zápas: Tým na 4. místě proti týmu na 5. místě
   • Druhý zápas: Tým na 3. místě proti týmu na 6. místě
  • Do semifinále postoupí týmy následovně:
   • Vítěz prvního zápasu čtvrtfinále odehraje semifinále proti týmu, který skončil na 1. místě v tabulce základní části
   • Vítěz druhého zápasu čtvrtfinále odehraje semifinále proti týmu, který skončil na 2. místě v tabulce základní části
  • Vítězové obou semifinálových zápasů se utkají ve finálovém zápase.
  • Týmy, které prohrály v semifinálových zápasech, se utkají v zápase o třetí místo.
 • Zápasy ve čtvrtfinále a semifinále online i offline single elimination play-off se odehrají na dvě vítězné mapy. (formát BO3)
 • Finále online i offline single elimination play-off se odehraje na tři vítězné mapy. (formát BO5)

OFFLINE PLAY OFF

 • Offline play off druhého splitu se uskuteční v místě a čase stanoveném pořadatelem, pro prvý ročník ligy se uskuteční na festivalu FOR GAMES ve dnech 15. až 18. 10. 2020.
 • Každý tým má nárok na vstupenku pro 5 hráčů základní sestavy, 2 náhradníky, 1 trenéra a 3 členy realizačního týmu.
 • Podrobná pravidla organizace offline play off stanoví pořadatel alespoň 14 dnů před jejich konáním.
 • Pořadatel si vyhrazuje veškerá vysílací práva k průběhu hry a jeho záznamu.

PRIZE MONEY

 • První split
  • 1. místo 50.000 Kč
  • 2. místo 20.000 Kč
  • 3. místo 10.000 Kč
  • 4. místo 5.000 Kč
  • 5. místo 3.000 Kč
  • 6. místo 2.000 Kč
 • Druhý split
  • 1. místo 100.000 Kč
  • 2. místo 50.000 Kč
  • 3. místo 30.000 Kč
  • 4. místo 15.000 Kč
  • 5. místo 10.000 Kč
  • 6. místo 5.000 Kč
  •  
 • Příslušné prize money uvedené v pravidlech se přidělují týmu platbou na účet sdělený týmem. Rozdělení mezi hráče je vnitřní záležitostí týmu.

SOUPISKA

 • Tým zašle soupisku týmu pořadateli na e-mail eleague@cncenter.cz do 31.7.2020 23:59hod. Soupiska obsahuje jméno a příjmení hráčů, jejich datum narození a místo trvalého bydliště, herní přezdívky hráčů a STEAM ID užívané hráči v lize.
 • Soupiska týmu sestává z minimálníhopočtu 5 hráčů, maximálně dvou náhradníků a maximálně jednoho trenéra
 • Na soupisce smí být zapsáni maximálně 3 hráči, kteří nemají trvalý pobyt na území České nebo Slovenské republiky.
 • Žádný z hráčů týmu nesmí být historicky vyloučen za porušení pravidel na jakémkoliv turnaji/lize.
 • Hráči není povoleno hrát za více než jeden tým a nemůže být zapsán na soupisce více než jednoho týmu.
 • Každý tým nominuje nejpozději 24 hodin před oficiálním začátkem každého zápasu základní sestavu pro tento zápas o celkovém počtu pěti hráčů a nepovinně dvou náhradníků. Všichni hráči musí být součástí soupisky týmu. Nominaci zašle pořadateli na e-mail eleague@cncenter.cz.
 • K zápasu musí nastoupit pouze hráči zapsaní v základní sestavě, vyjímkou je využití hostování.
 • Hostování
  • Každý tým může dvakrát během jednoho splitu využít hostování.
  • Hostující hráč musí být týmem nahlášen pořadateli ligy nejpozději 24 hodin před začátkem zápasu, ve kterém má hráč hostovat.
  • Hostující hráč nesmí být zapsán na soupisce jiného týmu Sazka eLEAGUE CS:GO.
  • Každý hráč může v jednom splitu hostovat pouze jednomu týmu. Hráč může ve stejném týmu hostovat více než jednou za split.
 • Základní sestava musí pro každý zápas obsahovat minimálně dva hráče, kteří mají trvalý pobyt na území České nebo Slovenské republiky.
 • Na soupisce  týmu musí být minimálně 3 hráči, se kterými se tým do ligy kvalifikoval
 • Tým má právo vyměnit hráče základní sestavy za náhradníka vždy mezi jednotlivými mapami. Tým nesmí provést výměnu hráče za náhradníka během rozehrané hry/mapy a to včetně knife kola. Výjimkou je případ, kdy se jeden z hráčů základní sestavy prokazatelně potýká s technickými nebo zdravotními problémy nebo je jednotlivý hráč v průběhu hry diskvalifikován. V takovém případě má tým právo na pauzu o délce 10 minut. Pokud tým během této doby nezjistí příčinu hráčovi nedostupnosti nebo se hráč nevrátí do hry, může tým nasadit náhradníka, případně využít hostujícího hráče. Pokud tým již vyčerpal možnosti využití hostujícího hráče nebo nemá k dispozici náhradníka rozhodne o dalším postupu administrátor. Ten je oprávněn udělit týmu výjimku dle závažnosti situace, ale také rozhodnout o kontumaci zápasu.

REGULACE PŘESTUPŮ

 • „Přestupové období“ – je časové rozpětí, ve kterém mohou týmy libovolně obměnit sestavu. Přestupové období se pro druhý split uzavírá 31. července 2020 ve 23:59. Po přestupovém období je tým vždy povinen znovu nahlásit kompletní soupisku pořadateli ligy.
 • Žádost o zapsání volného hráče na soupisku musí být podána vždy v písemné podobě na e-mail eleague@cncenter.cz a musí obsahovat následující informace:
  • Název týmu, který žádost podává
  • Jméno a příjmení odpovědné osoby týmu
  • Hráčovo celé jméno, herní přezdívka a STEAM ID
 • Tým může odstranit hráče ze soupisky podáním písemné žádosti k pořadateli minimálně 72 hodin před startem následujícího soutěžního zápasu.
 • „Přestup“ znamená přesun hráče z jednoho ligového týmu do druhého.
 • Přestupy jsou povolené pouze od 1. do 5. kola základní části splitu. Přestupy se nesmí uskutečnit od prvního dne po odehrání 5. kola do konce splitu, včetně play-off a baráže.
 • Každý hráč smí během jednoho splitu přestoupit pouze jednou.
 • Každý tým smí během jednoho splitu uskutečnit dohromady dva přestupy směrem „do týmu“
 • Přestupem nesmí klesnout počet hráčů na soupisce pod minimální povolený počet, ani převýšit maximální povolený počet.
 • Žádost o přestup hráče musí být vždy podána v písemné podobě od obou týmů na e-mail eleague@cncenter.cz a musí obsahovat následující informace:
  • Název týmu, ze kterého hráč přestupuje
  • Jméno a příjmení odpovědné osoby týmu, ze kterého hráč přestupuje
  • Název týmu, do kterého hráč přestupuje
  • Jméno a příjmení odpovědné osoby týmu, do kterého hráč přestupuje
  • Hráčovo celé jméno, herní přezdívka a STEAM ID.
 • Žádost o přestup musí být podána vždy minimálně 72 hodin před oficiálním začátkem následujícího soutěžního zápasu.
 • Změny na soupisce jsou účinné jejich schválením pořadatelem. V případě schválení žádosti o zápis hráče na soupisku nebo žádosti o přestup hráče, určí pořadatel datum, od kterého se může hráč aktivně účastnit soutěžních zápasů za tým, na jehož soupisku byl nově zapsán.

KVALIFIKAČNÍ UTKÁNÍ O POSTUP DO SAZKA eLEAGUE (BARÁŽ)

 • Do baráže postoupí tým, který skončí na prvním a druhém místě kvalifikačního žebříčku Sazka eLEAGUE Dota 2 Open a tým na sedmém a osmém místě z ligy Sazka eLEAGUE Dota 2.
 • V případě, že se ze žebříčku Sazka eLEAGUE Dota 2 Open kvalifikuje do baráže více týmů stejné právnické osoby nebo se více týmů se stejným názvem či částí názvu, postoupí do baráže pouze nejvýše postavený tým a ostatní týmy budou nahrazeny dalším týmem v pořadí žebříčku.
 • V případě, že do baráže z Sazka eLEAGUE sestoupí tým, jež je registrován pod stejnou právnickou osobou nebo má stejný název, logo či část názvu jako tým, který do baráže postoupí ze Sazka eLEAGUE Dota 2 Open, může se baráže zúčastnit pouze tým sestupující ze Sazka eLEAGUE. Ostatní týmy budou nahrazeny dalšími týmy v pořadí kvalifikačního žebříčku.
 • Baráž se odehraje dle následujícího klíče:
  • vítěz Finále SAZKA eLEAGUE OPEN Dota 2 se utká s týmem, který skončí na 8. místě v tabulce SAZKA eLEAGUE Dota 2.
  • tým na druhém místě ze SAZKA eLEAGUE OPEN Dota 2 se utká týmem, který skončí na 7. místě v tabulce SAZKA eLEAGUE Dota 2.
  • Ve druhém kole se utkají vítězové obou zápasů (zápas vítězů) a taktéž poražení obou zápasů (zápas poražených).
  • Vítěz zápasu vítězů postoupí do ligy. Druhého postupujícího určí zápas mezi vítězem zápasu poražených a poraženým v zápase vítězů.

NÁZEV A LOGO TÝMU

 • Týmy si určí název a logo, pod kterým budou v lize vystupovat. Název týmu pro účely vystupování v lize nemusí odpovídat oficiálnímu názvu, pod kterým je tým jako právnická osoba registrován v příslušném veřejném rejstříku.
 • Název týmu nesmí obsahovat žádné speciální znaky. Výjimkou je znak „.“, který v názvu týmu slouží pro rozlišení případného partnera týmu.
 • Název týmu podléhá plně schválení pořadatele.
 • Všechny názvy týmů musí být před zahájením ligy schváleny pořadatelem.
 • Pokud tým nedodá název, vyhrazuje si pořadatel právo stanovit název týmu dle vlastního uvážení.
 • Všechny názvy týmů musí být unikátní a nesmí být podobné jiným, v současnosti aktivním týmům, a to jak v České a Slovenské republice, tak celosvětově. Při posouzení podobnosti je rozhodující stanovisko pořadatele.
 • Název ani logo týmu nesmí obsahovat neetický motiv. Při posouzení, zda jde o neetický motiv, je rozhodující stanovisko pořadatele.
 • Logo nesmí obsahovat motivy propagující návykové látky, tabákové výrobky, alkohol, zbraně a munici a pornografický obsah.
 • Logo nebo jeho část nesmí obsahovat ochrannou známku nebo jiný chráněný materiál bez souhlasu vlastníka.
 • Logo podléhá plně schválení pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv během ligy zakázat používání daného loga nebo požadovat dodání nového loga po týmu.
 • Pokud tým nedodá logo, pořadatel si vyhrazuje právo stanovit týmu logo dle vlastního uvážení.
 • Žádost o změnu názvu a/nebo loga týmu musí být podána v písemné podobě na e-mail eleague@cncenter.cz. Pořadatel si vyhrazuje právo danou změnu neschválit.

Tým a jednotliví hráči nesmí používat vulgární, urážlivý či jinak nevhodný název, logo či přezdívky (nick). 

FINANČNÍ PODPORA PRO ORGANIZACE

 • Každý tým může podat písemnou žádost o finanční podporu na e-mail eleague@cncenter.cz.
 • Takovou žádost může tým podat vždy nejpozději do 3 dnů před začátkem splitu.
 • V případě schválení žádosti vyplatí pořadatel týmu bankovním převodem 18 750 Kč nejpozději do 30 dní od začátku splitu.
 • Dalších maximálně 18 750 Kč bude týmu vyplaceno bankovním převodem do 30 dní po konci daného splitu v případě, že splnil podmínky obsažené ve smlouvě o účasti v lize uzavřené mezi týmem a pořadatelem a současně v tomto splitu tým odehrál všechny zápasy dle oficiálního rozpisu zápasů ligy, který je uveřejněn na webu ligy, a nedošlo k diskvalifikaci některého z hráčů týmu za porušení pravidel ligy.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo neschválit žádost týmu o finanční podporu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv upravit nebo změnit výši finanční podpory nebo vyplatit jen její část.

VYBAVENÍ

 • Všechny online zápasy odehrají hráči na vlastním vybavení. Tým je povinen zajistit všem svým hráčům dostatečné vybavení pro všechny online zápasy a to tak, aby je byl schopen odehrát bez technických problémů a zbytečného zdržování zápasů. Hráč odpovídá za stabilitu a kapacitu svého připojení k internetu. Zápas nemůže být zrušen z důvodu nestabilního připojení nebo nedostatečného vybavení hráče.
 • Při offline zápasech bude hráčům poskytnut herní počítač a monitor. Hráči jsou povinni přinést si vlastní periferie – myš, klávesnici, podložku pod myš a špuntová sluchátka (jiný druh sluchátek není povolen).
 • Hráčům je přísně zakázáno instalovat na počítače poskytnuté pro offline zápasy jakýkoliv software.
 • Hráč musí mít po celou dobu zápasu spuštěnou hru jako aktivní aplikaci. Hráčům je během zápasu zakázáno vypínat hru nebo se přepínat do jiné aplikace či rozhraní Windows.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv zakázat použití určitého vybavení.
 • Hráčům je při offline zápasech zakázáno získávat informace jakkoliv jinak než z vlastního monitoru a hry. Hráč se během offline zápasu nesmí otáčet na obrazovky a led panely a musí mít nasazena protihluková sluchátka a nesmí záměrně bránit přiléhání protihlukových sluchátek.
 • Hráči týmu musí být při offline zápasech oblečeni v týmovém stejnokroji.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo zakázat používání jakékoliv grafiky nebo motivu na stejnokroji týmu.
 • Nošení pokrývek hlavy během offline zápasů není povoleno.
 • Hráč si během offline zápasů nesmí jakýmkoliv způsobem zakrývat tvář.
 • Trenér je povinen být při offline zápasech oblečen ve formálním oblečení(košile/dres, džíny).
 • Zákaz cheatování – programy bez souhlasu administrátora nebudou pořadatelem tolerovány.
 • V případě vyžádání je tým povinen poskytnout administrátorovi demo (záznam ze hry).

SPONZOŘI

 • Tým má povinnost nahlásit všechny sponzory, kteří budou po dobu účasti týmu v lize s týmem asociováni a propagováni na sociálních sítích a dalších médiích.
 • Týmu není povoleno mít sponzory z oblasti tabákových výrobků, alkoholu, erotických/pornografických portálů či prodejců erotických/pornografických materiálů a produktů.
 • Tým nesmí mít sponzory používající ochrannou známku nebo jiný chráněný materiál bez souhlasu vlastníka.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo zakázat týmu propagovat jakéhokoliv sponzora ve spojení s ligou.

HERNÍ PRAVIDLA

Komunikace

 • Komunikaci s hráči v průběhu ligy zajišťuje pro pořadatele administrátor, pokud pořadatel nestanoví jinak.
 • Veškerá komunikace s administrátorem probíhá na komunikačním kanále DISCORD, v záložce „chat“, pokud tato pravidla pro konkrétní případ nestanoví jiný způsob komunikace. Odpovědná osoba v týmu je povinna být na tomto kanále přítomna a komunikovat s administrátorem v případě potřeby, a to po celou dobu průběhu ligy.

Účast na zápasech   

 • Každý hráč musí mít registrovaný účet na platformě SazkaeLEAGUE.cz.
 • Každý tým musí nastoupit k zápasu s počtem 5 hráčů. Všechny zápasy se odehrávají formátem 5v5.
 • Tým musí dohrát zápas v počtu minimálně 4 hráčů.
 • Každý hráč je povinný mít uvedené své STEAM ID ve svém profilu na webu sazkaeleague.cz.
 • Hráč smí nastoupit k zápasu pouze se stejným STEAM ID, jaké je uvedeno na soupisce týmu a v profilu hráče na webové stránce ligy.
 • K zápasu smí nastoupit pouze hráč, který je veden na soupisce týmu na webové stránce ligy.
 • Hráč se nesmí vydávat za jiného hráče (používat účet jiného hráče).
 • Všechny zápasy se odehrávají na serverech určených pořadatelem.

Nepovolené programy

 • Je zakázáno používání jakýchkoliv externích aplikací, které nejsou originální součástí hry Dota 2.

Využívání chyb hry

 • Je obecně zakázáno využívat chyby a nedostatky hry, tj. nestandardní prvek/chování hry, které nebylo ze strany vydavatele hry zamýšleno či cíleně zahrnuto do hry. Nejčastější chyby a nedostatky hry jsou vyjmenovány v tomto odstavci níže. Neuvedení ostatních chyb či nedostatků hry v tomto seznamu neznamená automaticky jejich povolení. V případě pochybností se lze vždy před zahájením předmětného zápasu dotázat na stanovisko administrátora prostřednictvím DISCORD, které je rozhodné. Pokud není uvedena daná chyba hry níže, není nutně povolena. O potrestání hráče za využívání chyby, která není uvedena v pravidlech, rozhodne administrátor.

Průběh

 • Všechny zápasy se odehrávají v „Captains mode“.
 • Všechna lobby musí mít nastavenou prodlevu (delay) 5 minut.
 • Tým má právo využít v zápase jednu pauzu a to maximálně 10 minut. Při vyvolání pauzy musí hráč všem hráčům sdělit důvod pauzy.
 • Hra končí v momentě, kdy vybouchne jeden z trůnů a objeví se závěrečná tabulka. Pokud hráč využije mechaniky „gg“ a do 10 sekund ji odvolá, hra pokračuje dále.
 • Pokud je zápas v jeho průběhu přerušen pořadatelem a v zápasu nelze v daný den pokračovat (zejm. technické důvody či vyšší moc), bude rozehraný zápas odehrán v případný náhradní termín určený pořadatelem od začátku.

Protest

 • Pokud tým nesouhlasí s výsledkem zápasu, má právo vznést protest k administrátorovi. Ke vznesení protestu využije webový systém a spojí se s administrátorem na komunikačním kanále DISCORD.
 • Protest lze vznést pouze po dobu 30 min. od odehrání zápasu a tým nesmí v lize během této doby odehrát nebo hrát jiný/následující zápas.
 • Námitky proti osobám hráčů základní sestavy lze uplatnit jen před začátkem příslušného zápasu. Případné akceptování námitky nemá vliv na dosavadní výsledky týmu v lize.

NEDOVOLENÉ DOHODY

 • Je přísně zakázána kooperace mezi týmy či mezi hráči různých týmů za účelem ovlivnění výsledků ligy či postavení týmů v tabulce základní části.
 • Je přísně zakázána domluva ohledně rozdělení finanční odměny nebo jakákoliv domluvená finanční kompenzace mezi týmy v souvislosti s jejich účastí v lize. Výjimkou je uskutečnění přestupu hráče, kde se týmy domluví na finančním vyrovnání.

ETICKÝ KODEX

 • Každý hráč a tým jsou povinni dbát na dobré jméno ligy a na dodržování těchto pravidel, právních předpisů, obecných zásad etiky, slušného chování a fair-play.
 • Každý hráč a tým jsou povinni vyhnout se jakýmkoliv nevhodným a/nebo dehonestujícím aktivitám, které by mohly poškodit dobré jméno ligy nebo jejích partnerů.
 • Hráči i týmy jsou povinni vyvarovat se jakékoliv veřejné komunikaci a vyjadřování, které by mohlo poškodit dobré jméno ligy nebo ji prezentovat v očích veřejnosti v negativním světle.
 • Hráči i týmy jsou povinni přistupovat k lize a jednotlivým zápasům vážně a v každém zápase vyvinout maximální úsilí pro dosažení nejlepšího možného výsledku a umístění. Předčasné odcházení od herního místa, odpojování se ze zápasů, vzdávání zápasů v soupeřův prospěch či záměrná prohra jsou přísně zakázané.
 • Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat ligu a/nebo zápasy nebo porušovat tato pravidla.
 • Hráči a trenér se nesmí účastnit žádného zápasu pod vlivem alkoholu či jakýchkoliv návykových nebo nepovolených podpůrných látek.
 • Hráči a týmy jsou na základě smlouvy o smlouvě o účasti v lize mezi týmem a pořadatelem povinni účastnit se marketingových aktivit dle pokynů pořadatele.
 • Odpovědnost za chování hráče nese nejen samotný hráč, ale i tým, jehož je hráč členem.

POSTIHY

 • Pokud se tým nebo hráč provinil proti pravidlům ligy, rozhodne pořadatel o postihu.
 • Příklady možných postihů:
  • Ústní varování
  • Ztráta určitého počtu kol v rámci jedné nebo více map
  • Ztráta určitého počtu map v rámci zápasu
  • Kontumace zápasu
  • Pokuta, pokud je sjednána ve smlouvě o smlouvě o účasti v lize
  • Dočasné vyloučení z ligy
  • Diskvalifikace z ligy
 • Volba postihu je výhradně na uvážení pořadatele.
 • Postih může být v rámci určitého počtu splitů, určitého počtu sezon nebo jinak časově určen. Postih je zpravidla udělen celému týmu.
 • Pořadatel může udělit postih týmu nebo hráči na základě udělení postihu hráči nebo týmu v jiné kompetitivní soutěži hrané ve hře Dota 2.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z ligy hráče a/nebo tým v případě
  • porušení těchto pravidel
  • porušení právních předpisů v souvislosti s účastí v lize
  • porušení smlouvy o účasti v lize
  • porušení dobrých mravů nebo etických zásad v souvislosti s účastí v lize
  • jiného poškození průběhu zápasu nebo ligy
   jakož i v případě důvodného podezření z takového porušení.

KONEC SEZONY

 • V období od ukončení druhého splitu do začátku prvního splitu v následujícím roce mohou týmy měnit soupisku v libovolném rozsahu při dodržení omezení uvedených v části „soupiska“ těchto pravidel.
 • Do začátku prvního splitu navazujícího ročníku ligy nahlásí týmy novou soupisku dle pravidel nového ročníku ligy.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv ligu bez udání důvodu zkrátit, přerušit, ukončit nebo změnit či doplnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo kdykoliv změnit název ligy. Pořadatel má zejména právo nerealizovat jakýkoli další ročník ligy.
 • V případě ukončení účasti týmu v lize z jakéhokoli důvodu může pořadatel buď ponechat místo neobsazené po jím stanovenou dobu, nebo doplnit počet týmů jím stanoveným způsobem.
 • Týmy a hráči jsou povinni řídit se vedle těchto pravidel rovněž pokyny pořadatele a administrátora. V případě jejich rozporu jsou rozhodující pokyny pořadatele.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu ligy a/nebo jednotlivých zápasů nebo v souvislosti s ligou, či jiné situace mající dopad na regulérnost, dobrou pověst ligy vzniklé v průběhu ligy. Rozhodující je v takových případech posouzení a stanovisko pořadatele. Ve výše uvedených případech je pořadatel oprávněn vyloučit hráče či tým z ligy. Slot v lize a účast hráče v lize nejsou soudně vymahatelné.
 • Pořadatel může změnit osobu administrátora.
 • Webová stránka ligy je umístěna na adrese sazkaeleague.cz
 • Z ligy jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., Boosters s.r.o. a osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 • Pořadatel bude zpracovávat osobní údaje hráčů ligy v souladu s Informací o zpracování osobních údajů.